Àrids per a capes granulars: UNE-EN 13242 Àrids per a sub-bases

Tot en un 0/20mm

Tot en un 0/20mm

Material granular uniforme apte per a subases

  • Zahorra artificial ZA-20MM
  • Zahorra artificial ZA-20MM

Zahorra artificial ZA-20MM

Material sense plasticitat, subases per aglomerat

1 obra amb aquest producte