EMPRESA

Desde els seus inicis a l'any 1981, Àrids Solestany és una empresa en constant evolució.

Solestany es basa en la fabricació i distribució d’àrids i pedra natural d’origen calcari. Disposem d’un ampli servei logístic, equips mòbils de trituració i classificació d’àrids, servei de Transport d’ àrids a granel, transport de bigbags, i transport de pedra d’escullera.
Com a productes destacats, la sorra rentada, ens garantitza uniformitat en la granulometría i qualitats dels fins.

Finalment destaquem la pedra d’escullera de Sallent, el seu color, la regularitat en la seva forma quadrada, i la puresa de la pedra, son les raons per la qual és especial.
Cal tenir en compte que Solestany, diposa de laboratori propi d’autocontrol per garantir la qualitat dels productes, que es una principal exigencia en aquest sector. Tots els àrids, i la pedra de Sallent disposen de Marcatge CE.

  • Serveis
  • Serveis
  • Serveis

SERVEIS

Àrids

Granel

Bigbag

Pedra natural

Pedra d'escullera

Pedra per construcció

Empresa

Maquinària

Grup Mòbil Gipo 70 Tm, 3 Classificacions (únic a Espanya)

Grup Mòbil Metso 1213 2 Classificacions

Pales Carregadores Volvo 50 Tm

Giratòries de cadenes Volvo 60 Tm

Retro excavadora mixta JCB

Transports

Dumper 4 eixos (18 tns)

Banyera 3 eixos (27 tns)

Camió plataforma per 26 bigbags

Camió banyera amb grapa