Els continguts i elements gràfics del lloc web www.solestany.cat són propietat i estàn gestionats per part de ÀRIDS SOLESTANY, S.A.:


C/ Thomas Edison, nº13
Pol.Industrial "Les Garrigues"
08280 CALAF (Barcelona)
T. (+34) 93 868 04 20
solestany@solestany.cat
NIF: A08958555


La totalidad d'aquesta pàgina web és propietat de ÀRIDS SOLESTANY, S.A. i no pot ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, o qualsevol altre manera de difusió no autoritzada expressament.

L'accés a aquest web no atorga als usuaris drets ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial dels seus continguts.

D'acord amb la Llei de Protecció de Dades Personals (LOPD 15/99), les dades recollides a partir de correu electrònic o formularis del lloc web entraran a formar part del fitxer automatitzat propietat única de ÀRIDS SOLESTANY, S.A. que té com a única finalitat la gestió administrativa, comercial i publicitària de l'empresa. Recordi que pot exercir quan ho desitgi el seu dret d'accés i cancel·lació mitjançant un correu electrònic a solestany@solestany.cat